E-sport og kirke?
 


E-sport og kirke?
E-sport og kirke?
Kvalsund menighetsråd vedtok den 5/3 å gå inn som sponsor i Kvalsund E-sport og dataforening  

Kvalsund menighetsråd vedtok på rådsmøte den 5/3 å støtte Kvalsund E-sport og dataforening (KED) med 5000,- kroner. Begrunnelsen for støtten er at Kvalsund E-sport og dataforening (KED) er et godt tilbud til bygdas unge, og Kvalsund menighet ønsker å være både en sponsor og støttespiller for KED.

Det er sognepresten i Kvalsund og Kokelv Vegard Loke Rønning og Truls Olufsen Mehus som er initiativtakerne i KED. Sognepresten var inhabil under avstemningen i saken, men et enstemmig menighetsråd gikk allikevel inn for å støtte KED.

Dette er første gangen en menighet i Den norske kirke går aktivt inn som støttespiller og sponsor for en E-sport og dataforening.

Kvalsund menighet håper og tror dette blir et fruktbart samarbeid.3. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando