Menighetens årsmøte i Kokelv kirke
 


Menighetens årsmøte i Kokelv kirke
Menighetens årsmøte i Kokelv kirke

Velkommen til menighetens årsmøte i Kokelv kirke 21. oktober etter gudstjenesten klokken 1700.

 

Søndag 21. oktober holdes menighetens årsmøte i Kokelv kirke. Møtet starter rett etter gudstjenesten som er klokken 1700.

 

SAKSLISTE

 

                 1. ÅPNING

 

                 2. KONSTITUERING:

                            a) valg av dirigent

                            b) valg av sekretær

                            c) valg av 2 til å underskrive protokollen

 

                 3. ÅRSMELDINGER:

                            a) Menighetsråd

                               Vedlegg: /Portals/236/ARSMELDING%202017%20kokelv%20menighet.pdf

                            b) Årsstatistikk fra kirkekontoret

                                Vedlegg: /Portals/236/ARSSTATISTIKK%20FOR%20KOKELV%20MENIGHET%202017%20sammendrag%20arbeidsplan.pdf

 

                  4. REGNSKAP

                            a) Menighetsråd

                                  Vedlegg: /Portals/236/okonomisk%20oversikt%20kokelv%20menighet2017.pdf

                            b) Fellesråd m/budsjett

                                  Vedlegg:/Portals/236/okonomi%20Kvalsund%20kirkelige%20fellesrad%202017.pdf

                  5. INNKOMNE SAKER

 

 

 30. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando